Hashi


Dịch trang này.

Special thanks to dzunglee for the translation

Hashi (Hashiwokakero) còn được gọi là Nối cầu là một câu đố suy luận với các quy tắc đơn giản và các giải pháp đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Hashi được chơi trên một lưới hình chữ nhật không có kích thước tiêu chuẩn. Một số ô bắt đầu bằng các số từ 1 đến 8; đây là những hòn đảo. Các ô còn lại thì trống.

Mục tiêu là kết nối tất cả các đảo thành một nhóm kết nối duy nhất bằng cách vẽ một loạt các cây cầu giữa các đảo.

Các cây cầu phải tuân theo các tiêu chí nhất định:

  • Chúng phải bắt đầu và kết thúc tại các đảo khác nhau, đi trên một đường thẳng ở giữa;
  • Chúng không được băng qua bất kỳ cây cầu hoặc hòn đảo nào khác;
  • Chúng chỉ có thể chạy trực giao;
  • Nhiều nhất là hai cây cầu nối một cặp đảo;/li>
  • Và số lượng cây cầu kết nối với mỗi hòn đảo phải phù hợp với con số ghi trên hòn đảo đó.

Cách vẽ cầu: Nhấp chuột trái vào một hòn đảo và kéo về phía một hòn đảo khác. Thả chuột khi cả hai đảo được đánh dấu.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Tắt quảng cáo
Hashi


7x7 Hashi Dễ | 7x7 Hashi Trung bình | 7x7 Hashi Khó | 10x10 Hashi Dễ | 10x10 Hashi Trung bình | 10x10 Hashi Khó | 15x15 Hashi Dễ | 15x15 Hashi Trung bình | 15x15 Hashi Khó | 25x25 Hashi Dễ | 25x25 Hashi Trung bình | 25x25 Hashi Khó

Tháng này
1.mtanzer
94
00:31.25
2.Alek028
71
00:32.59
3.SimplyAsNoodle
58
00:32.64
4.jugen
65
00:33.38
5.Daveythe
36
00:33.65
6.Ishamael1983
108
00:33.83
7.hrtzky
73
00:34.34
8.archex
74
00:35.06
9.gdrive
18
00:36.79
10.nonovincent00:38.65
11.aequidens
81
00:39.26
12.spyhard100:40.96
13.Sir IZBAK 1st
28
00:41.04
14.Ailurus
81
00:41.30
15.netan0000:42.42
16.FlereImsaho00:43.45
17.Hydrapanther
46
00:44.56
18.blazko
31
00:44.71
19.Menandro00:46.96
20.papachan00:47.11
Tuần này
1.SimplyAsNoodle
58
00:32.78
2.Ishamael1983
108
00:33.83
3.jugen
65
00:36.53
4.gdrive
18
00:36.79
5.hrtzky
73
00:36.93
6.nonovincent00:38.65
7.spyhard100:40.96
8.Sir IZBAK 1st
28
00:41.04
9.archex
74
00:41.17
10.netan0000:42.78
11.FlereImsaho00:43.45
12.Hydrapanther
46
00:44.56
13.Menandro00:46.96
14.aequidens
81
00:48.14
15.leemugi00:50.73
16.fimcg00:51.68
17.Lou506600:51.76
18.daninski00:52.92
19.NotBob00:52.95
20.spmark00:52.98
Hôm nay
1.hrtzky
73
00:36.93
2.Sir IZBAK 1st
28
00:41.04
3.netan0000:42.78
4.danra
56
01:57.25
5.wuffwuff02:08.52
6.Skenvoy02:10.51
7.zielona78
44
02:21.53
8.Guvon02:23.42
9.KRC
47
02:25.87
10.htc80502:27.13
11.IpsQuaker03:43.36
12.p.b.
24
05:35.97
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1.Alek028
71
00:36.74
2.lskamer
137
00:36.77
3.Ailurus
81
00:39.35
4.SimplyAsNoodle
58
00:39.87
5.Ishamael1983
108
00:40.08
6.mtanzer
94
00:43.40
7.archex
74
00:44.38
8.Daveythe
36
00:45.57
9.jugen
65
00:45.61
10.hrtzky
73
00:48.77
AO5
1.Ailurus
81
00:41.37
2.Alek028
71
00:41.47
3.lskamer
137
00:41.76
4.SimplyAsNoodle
58
00:42.94
5.Ishamael1983
108
00:45.54
6.mtanzer
94
00:48.65
7.gdrive
18
00:49.87
8.jugen
65
00:49.96
9.aequidens
81
00:50.90
10.hrtzky
73
00:51.78
AO12
1.Alek028
71
00:48.28
2.lskamer
137
00:50.23
3.Ailurus
81
00:50.94
4.Ishamael1983
108
00:53.33
5.SimplyAsNoodle
58
00:54.70
6.mtanzer
94
00:56.43
7.Maciej Kaczmarek
81
00:58.76
8.aequidens
81
00:59.05
9.hrtzky
73
01:00.39
10.archex
74
01:01.62
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.602
2.preciousmouse
66
00:01.751
3.--- trống -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Những Trò chơi Giải đố Logic Khác:  hide show

2021-10-24 11:21:06

vi.puzzle-bridges.com
Tắt quảng cáo