Hashi


Dịch trang này.

Special thanks to dzunglee for the translation

Hashi (Hashiwokakero) còn được gọi là Nối cầu là một câu đố suy luận với các quy tắc đơn giản và các giải pháp đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Hashi được chơi trên một lưới hình chữ nhật không có kích thước tiêu chuẩn. Một số ô bắt đầu bằng các số từ 1 đến 8; đây là những hòn đảo. Các ô còn lại thì trống.

Mục tiêu là kết nối tất cả các đảo thành một nhóm kết nối duy nhất bằng cách vẽ một loạt các cây cầu giữa các đảo.

Các cây cầu phải tuân theo các tiêu chí nhất định:

  • Chúng phải bắt đầu và kết thúc tại các đảo khác nhau, đi trên một đường thẳng ở giữa;
  • Chúng không được băng qua bất kỳ cây cầu hoặc hòn đảo nào khác;
  • Chúng chỉ có thể chạy trực giao;
  • Nhiều nhất là hai cây cầu nối một cặp đảo;/li>
  • Và số lượng cây cầu kết nối với mỗi hòn đảo phải phù hợp với con số ghi trên hòn đảo đó.

Cách vẽ cầu: Nhấp chuột trái vào một hòn đảo và kéo về phía một hòn đảo khác. Thả chuột khi cả hai đảo được đánh dấu.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Tắt quảng cáo
Hashi


7x7 Hashi Dễ | 7x7 Hashi Trung bình | 7x7 Hashi Khó | 10x10 Hashi Dễ | 10x10 Hashi Trung bình | 10x10 Hashi Khó | 15x15 Hashi Dễ | 15x15 Hashi Trung bình | 15x15 Hashi Khó | 25x25 Hashi Dễ | 25x25 Hashi Trung bình | 25x25 Hashi Khó

Tháng này
1.Ailurus
81
00:02.63
2.NickC
71
00:03.44
3.SimplyAsNoodle
58
00:03.62
4.gdrive
18
00:03.66
5.Madarjeen
38
00:04.36
6.vowels
65
00:04.58
7.Waterfire00:04.63
7.fimcg00:04.63
9.Angel4400:04.65
10.papachan00:04.80
11.mazia00:04.96
12.Freexa
11
00:04.97
13.icemancometh
36
00:05.08
14.spmark00:05.18
15.Stanley55
53
00:05.21
16.IzAlexandre00:05.41
17.frogs
60
00:05.45
18.mizardx
90
00:05.47
19.Einsteinus
59
00:05.58
20.burden42
32
00:05.61
Tuần này
1.Ailurus
81
00:02.63
2.NickC
71
00:03.44
3.SimplyAsNoodle
58
00:03.62
4.gdrive
18
00:03.66
5.vowels
65
00:04.58
6.Angel4400:04.95
7.Freexa
11
00:04.97
8.icemancometh
36
00:05.08
9.spmark00:05.18
10.mizardx
90
00:05.47
11.Waterfire00:05.58
12.Aureli
40
00:06.24
13.IzAlexandre00:06.52
14.MrJ8800:06.56
15.Goochelaar
59
00:06.76
16.burden42
32
00:06.91
17.Albert Micah Lyu
50
00:06.96
18.Guvon00:07.22
19.JesusIsSavior00:07.55
20.jeszon
34
00:08.75
Hôm nay
1.SimplyAsNoodle
58
00:03.62
2.Angel4400:06.59
3.HackMan00:10.11
4.Nausicai 1 9 7 8
11
00:11.41
5.Alicia Koekoek
42
00:12.68
6.Skenvoy00:12.75
7.maybe200100:14.35
8.mwr1957
11
00:15.98
9.07102500:22.75
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1.mtanzer
94
00:03.42
2.Ailurus
81
00:03.43
3.frogs
60
00:03.69
4.gdrive
18
00:04.05
5.NickC
71
00:04.07
6.TGOokami
35
00:04.41
7.MilkMoo
107
00:04.60
8.SimplyAsNoodle
58
00:04.62
9.million
47
00:04.66
10.icemancometh
36
00:04.69
AO5
1.Ailurus
81
00:03.38
2.mtanzer
94
00:03.75
3.frogs
60
00:04.02
4.NickC
71
00:04.13
5.TGOokami
35
00:04.28
6.gdrive
18
00:04.38
7.MilkMoo
107
00:04.74
8.SimplyAsNoodle
58
00:04.76
9.icemancometh
36
00:05.01
10.million
47
00:05.69
AO12
1.Ailurus
81
00:03.98
2.mtanzer
94
00:04.92
3.frogs
60
00:04.99
4.NickC
71
00:05.02
5.SimplyAsNoodle
58
00:05.19
6.MilkMoo
107
00:05.21
7.gdrive
18
00:05.45
8.TGOokami
35
00:05.57
9.icemancometh
36
00:06.12
10.ErtyumPX
33
00:06.46
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.557
2.dekerstman5
56
00:15.491
3.penguain
38
00:35.430

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Những Trò chơi Giải đố Logic Khác:  hide show

2021-10-24 12:24:15

vi.puzzle-bridges.com
Tắt quảng cáo