Hashi


Dịch trang này.

Special thanks to dzunglee for the translation

Hashi (Hashiwokakero) còn được gọi là Nối cầu là một câu đố suy luận với các quy tắc đơn giản và các giải pháp đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Hashi được chơi trên một lưới hình chữ nhật không có kích thước tiêu chuẩn. Một số ô bắt đầu bằng các số từ 1 đến 8; đây là những hòn đảo. Các ô còn lại thì trống.

Mục tiêu là kết nối tất cả các đảo thành một nhóm kết nối duy nhất bằng cách vẽ một loạt các cây cầu giữa các đảo.

Các cây cầu phải tuân theo các tiêu chí nhất định:

  • Chúng phải bắt đầu và kết thúc tại các đảo khác nhau, đi trên một đường thẳng ở giữa;
  • Chúng không được băng qua bất kỳ cây cầu hoặc hòn đảo nào khác;
  • Chúng chỉ có thể chạy trực giao;
  • Nhiều nhất là hai cây cầu nối một cặp đảo;/li>
  • Và số lượng cây cầu kết nối với mỗi hòn đảo phải phù hợp với con số ghi trên hòn đảo đó.

Cách vẽ cầu: Nhấp chuột trái vào một hòn đảo và kéo về phía một hòn đảo khác. Thả chuột khi cả hai đảo được đánh dấu.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Tắt quảng cáo
Hashi


7x7 Hashi Dễ | 7x7 Hashi Trung bình | 7x7 Hashi Khó | 10x10 Hashi Dễ | 10x10 Hashi Trung bình | 10x10 Hashi Khó | 15x15 Hashi Dễ | 15x15 Hashi Trung bình | 15x15 Hashi Khó | 25x25 Hashi Dễ | 25x25 Hashi Trung bình | 25x25 Hashi Khó

Tháng này
1.Ailurus
69
00:02.69
2.mtanzer
62
00:02.89
3.Humbreto00:03.39
4.mazia00:04.09
5.icemancometh
29
00:04.23
6.rozer
147
00:04.65
6.million
32
00:04.65
8.ErtyumPX
32
00:04.77
9.ronaldreagan00:04.92
10.spmark00:05.01
11.jeszon
24
00:05.26
12.Stanley55
52
00:05.30
13.Waterfire00:05.36
14.Aureli
29
00:05.39
15.azzza
13
00:05.46
16.Angel4400:05.52
17.reebz
61
00:05.55
17.FlereImsaho00:05.55
19.xiven77
7
00:06.07
19.frogs
39
00:06.07
Tuần này
1.mtanzer
62
00:02.89
2.Ailurus
69
00:03.38
3.million
32
00:04.65
4.Waterfire00:05.36
5.Aureli
29
00:05.39
6.FlereImsaho00:05.55
7.Stanley55
52
00:05.61
8.jeszon
24
00:05.76
9.xiven77
7
00:06.07
10.Angel4400:06.08
11.ronaldreagan00:06.35
12.chippers00:06.74
13.spmark00:07.11
14.hrtzky00:07.18
15.IzAlexandre00:07.67
16.Jbrunt
24
00:07.71
17.HackMan00:08.26
18.jicomal
34
00:08.33
19.mart0o00:08.38
20.Aimar
11
00:08.56
Hôm nay
1.million
32
00:04.65
2.Waterfire00:05.36
3.Stanley55
52
00:05.61
4.xiven77
7
00:08.25
5.HackMan00:08.26
6.IzAlexandre00:08.63
7.JP1961Laval00:10.02
8.MartynaLenka00:10.61
9.ES001
2
00:13.16
10.Goochelaar
53
00:13.32
11.alexPlux
5
00:13.48
12.rocket8500:15.00
13.ChanceMaLance
14
00:15.69
14.medusaworm00:16.22
15.Gerrit Duvenage
3
00:18.87
16.Azer031800:23.31
17.kibasan00:26.05
18.0831
3
00:46.04
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1.Ailurus
69
00:03.63
2.mtanzer
62
00:03.86
3.SimplyAsNoodle
56
00:04.62
4.icemancometh
29
00:04.69
5.dekerstman5
54
00:05.72
5.rozer
147
00:05.72
7.anonymous
63
00:06.04
8.Pjotir
27
00:06.08
8.jeszon
24
00:06.08
10.ErtyumPX
32
00:06.40
AO5
1.Ailurus
69
00:03.65
2.mtanzer
62
00:04.38
3.SimplyAsNoodle
56
00:04.76
4.icemancometh
29
00:05.01
5.dekerstman5
54
00:05.75
6.Pjotir
27
00:06.30
7.rozer
147
00:06.53
8.jeszon
24
00:06.62
9.ErtyumPX
32
00:07.06
10.Stanley55
52
00:07.07
AO12
1.Ailurus
69
00:04.62
2.mtanzer
62
00:05.16
3.SimplyAsNoodle
56
00:05.19
4.icemancometh
29
00:06.12
5.Pjotir
27
00:07.32
6.dekerstman5
54
00:07.39
7.ErtyumPX
32
00:07.48
8.Stanley55
52
00:08.06
9.jeszon
24
00:08.25
10.anonymous
63
00:08.29
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.557
2.dekerstman5
54
00:15.491
3.penguain
27
00:35.430

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Những Trò chơi Giải đố Logic Khác:  hide show

2021-07-26 23:11:00

vi.puzzle-bridges.com
Tắt quảng cáo