Hashi


Dịch trang này.

Special thanks to dzunglee for the translation

Hashi (Hashiwokakero) còn được gọi là Nối cầu là một câu đố suy luận với các quy tắc đơn giản và các giải pháp đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Hashi được chơi trên một lưới hình chữ nhật không có kích thước tiêu chuẩn. Một số ô bắt đầu bằng các số từ 1 đến 8; đây là những hòn đảo. Các ô còn lại thì trống.

Mục tiêu là kết nối tất cả các đảo thành một nhóm kết nối duy nhất bằng cách vẽ một loạt các cây cầu giữa các đảo.

Các cây cầu phải tuân theo các tiêu chí nhất định:

  • Chúng phải bắt đầu và kết thúc tại các đảo khác nhau, đi trên một đường thẳng ở giữa;
  • Chúng không được băng qua bất kỳ cây cầu hoặc hòn đảo nào khác;
  • Chúng chỉ có thể chạy trực giao;
  • Nhiều nhất là hai cây cầu nối một cặp đảo;/li>
  • Và số lượng cây cầu kết nối với mỗi hòn đảo phải phù hợp với con số ghi trên hòn đảo đó.

Cách vẽ cầu: Nhấp chuột trái vào một hòn đảo và kéo về phía một hòn đảo khác. Thả chuột khi cả hai đảo được đánh dấu.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Hashi


7x7 Hashi Dễ | 7x7 Hashi Trung bình | 7x7 Hashi Khó | 10x10 Hashi Dễ | 10x10 Hashi Trung bình | 10x10 Hashi Khó | 15x15 Hashi Dễ | 15x15 Hashi Trung bình | 15x15 Hashi Khó | 25x25 Hashi Dễ | 25x25 Hashi Trung bình | 25x25 Hashi Khó

Tháng này
1. boru
48
00:02.75
2. Ailurus
102
00:02.89
3. Nick
134
00:02.93
4. Sun Ocean Beach
99
00:03.01
5. vowels
138
00:03.08
6. nxtsuki
18
00:03.64
7. icemancometh
53
00:03.71
8. IzAlexandre2
62
00:03.80
9. impoopoo 00:04.20
10. WonJin Seo
47
00:04.30
11. MARTIN1979
65
00:04.31
12. jmp473
38
00:04.51
13. rtj
166
00:04.77
14. fimcg 00:04.79
15. Eden
25
00:04.85
16. Stanley55
55
00:05.01
17. Alvin_tage
97
00:05.13
18. Freexa
25
00:05.33
19. Angel44 00:05.45
20. Goochelaar
78
00:05.51
Tuần này
1. icemancometh
53
00:03.71
2. Eden
25
00:04.85
3. IzAlexandre2
62
00:04.95
4. Stanley55
55
00:05.01
5. jmp473
38
00:05.21
6. Freexa
25
00:05.33
7. Angel44 00:05.70
8. ktrangela
8
00:06.07
9. JesusIsSavior 00:06.50
10. mihriban 00:06.74
11. CosmicSparrow
8
00:07.12
12. cheesewaffleboy 00:08.22
13. losingreallybad
70
00:08.26
14. Aleph_0
8
00:08.27
15. SageofSixSwags 00:08.63
16. kyrawr83 00:09.17
17. Dorice
128
00:09.59
18. Star Platinum
23
00:09.64
19. Goochelaar
78
00:10.05
20. jdefgh 00:10.07
Hôm nay
1. M00RK 00:11.08
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. TGOokami
91
00:02.73
2. Ailurus
102
00:02.90
3. mtanzer
123
00:03.42
4. gdrive
48
00:03.50
5. SimplyAsNoodle
73
00:03.62
6. Nick
134
00:03.64
7.anonymous
99
00:03.66
8. frogs
70
00:03.69
9. boru
48
00:03.79
10. icemancometh
53
00:03.84
AO5
1. Ailurus
102
00:02.88
2. TGOokami
91
00:03.03
3. mtanzer
123
00:03.75
4. Nick
134
00:03.84
5.anonymous
99
00:03.89
6. gdrive
48
00:03.96
7. frogs
70
00:04.02
8. icemancometh
53
00:04.25
9. SimplyAsNoodle
73
00:04.26
10. boru
48
00:04.32
AO12
1. TGOokami
91
00:03.58
2. Ailurus
102
00:03.71
3. Nick
134
00:04.39
4. mtanzer
123
00:04.46
5.anonymous
99
00:04.48
6. gdrive
48
00:04.56
7. SimplyAsNoodle
73
00:04.69
8. frogs
70
00:04.99
9. boru
48
00:05.05
10. icemancometh
53
00:05.12
Robots / programmatic solversinfo  
1.Charlie Li
60
00:00.557
2.dekerstman5
58
00:15.491
3.penguain
48
00:35.430

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2022-07-06 00:55:20

vi.puzzle-bridges.com
Tắt quảng cáo